Terms & Conditions Workshop (Algemene Voorwaarden Workshop)

Algemene inschrijfvoorwaarden

Neem kennis van onze inschrijfvoorwaarden en mogelijkheid tot annulering.

Inschrijven

Na inschrijving voor een cursus, mastermindgroep of workshop via de website, ontvang je een schriftelijke bevestiging. Er komt een overeenkomst met Enter Network tot stand zodra Enter Network je inschrijving heeft bevestigd. Op verzoek kan een factuur worden opgemaakt. Enter Network hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, waarbij in alle gevallen het lesgeld vóór aanvang van de cursus of workshop of mastermind groep moet zijn voldaan.

Enter Network mag in bijzondere omstandigheden cursisten weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt in ieder geval voor cursisten die zich agressief, gewelddadig of niet volgens de algemeen aanvaarde normen gedragen. Cursisten dienen zich aan de huisregels van Enter Network te houden en de aanwijzingen die door of namens Enter Network gegeven worden op te volgen.

Annuleren

Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop of mastermind groep worden geen kosten in rekening gebracht.  Wanneer Enter Network je annulering 7 tot en met 3 dagen voor aanvang van de cursus of workshop of mastermind groep ontvangt, dan is 50% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de cursus of workshop of mastermind groep is het volledige lesgeld verschuldigd. Dit niet gebruikte lesgeld kun je binnen zes maanden na annulering, gebruiken voor het volgen van een andere cursus, workshop of mastermind groep.

Je inschrijving voor een cursus, workshop of mastermind groep is geannuleerd, wanneer dit door Enter Network bevestigd is. Mocht je een week na het insturen van je annulering nog geen reactie hebben ontvangen, dan dien je telefonisch contact op te nemen met Enter Network.

Enter Network behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de cursus of workshop of mastermind groep niet door te laten gaan.

Enter Network verwacht dat de cursist actief aan de cursus of workshop of mastermind groep deelneemt. Van Enter Network mag je verwachten dat de cursus of workshop of mastermind groep die zij verzorgt van hoogwaardig niveau is. Enter Network heeft het recht de indeling van de cursus of workshop of mastermind groep voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij ziekte of verhindering van een docent doet Enter Network er alles aan om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, zal Enter Network je zo snel mogelijk informeren en de les opnieuw inplannen. Incidentele uitval van een docent of een les geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld.

Gebruik foto’s/video’s door Enter Network

Door deelname aan een cursus of workshop of mastermind groepgeef je Enter Network toestemming om het tijdens de cursus of workshop of mastermind groep gemaakte foto’s of video’s of ander opnamemateriaal vrij te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door de cursist aan Enter Network wordt verstrekt, wordt door Enter Network vertrouwelijk behandeld. De cursist is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door de cursist verstrekte persoonlijke gegevens door Enter Network beheerd en bewerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contact

De administratie is bereikbaar:
Email: hello@enter.network

Schriftelijk:
Enter Network (JPJ Gerritsen)
Rembrandtkade 62-2
3583TS Utrecht

We just sent you an activation link.

Please check your email inbox and activate your account.

Setting up your account…